Kaupunginosa 76, Rautio, kaava 1095

Korttelin 24 tontti 30

Niskapietiläntie 1

Tavoite:
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa korttelin 24 tontin 30 (Kaukopään koulu) asemakaavaa siten, että asemakaava ei käyttötarkoitus- ja muilta kaavamerkinnöiltään tai -määräyksiltään ole kiinteistökehittämisen esteenä opetustoiminnan loputtua rakennuksessa keväällä 2019. Tärkeänä tavoitteena on sopeuttaa kaavalliset muutokset taajamakuvaan ja ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen.

Käsittelyvaiheet:
Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 17.12.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 18.12.2019 alkaen koko prosessin ajan kaupungin internetsivuilla.

Asemakaavan muutosluonnoksen suunnitteluaineisto on pidetty yleisesti nähtävillä  1.3 – 30.3.2021 kaupungin internet-sivuilla sekä Imatran kaupungintalolla. Palautteet muutosluonnoksesta tuli jättää 30.3.2021 klo 15:00 mennessä.

Muutosluonnoksesta saadun palautteen pohjalta on laadittu asemakaavan muutosehdotus, joka pidetään yleisesti nähtävillä 19.5. – 18.6.2021 välisen ajan. Suunnitteluaineistot ovat nähtävillä kaupungin internet-sivuilla osoitteessa https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat/nähtävillä-olevat-kaavat sekä Imatran kaupungintalon ala-aulassa osoitteessa Virastokatu 2.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 18.6.2021 klo 15 mennessä Imatran kaupungin kirjaamoon osoitteella: Imatran kaupunki, Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut, Kaavoitus, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse kirjaamo@imatra.fi. Palautelomake on saatavilla internetistä ja Imatran kaupungintalolta asiakaspalvelusta.

Koronavirustilanteesta johtuen kaavaehdotuksesta pidetään yleisötilaisuus etätilaisuutena Microsoft Teams-ohjelmalla. Teknisistä syistä johtuen kaavaesittely on siirretty torstaille 17.6. klo 16:00–17:00.

Lisätietoja suunnitelmista:

kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula puh. 020 617 4460

kaija.maunula@imatra.fi
 

kaavoitusinsinööri Timo Könönen puh. 020 617 4425

timo.kononen@imatra.fi