Kaupunginosa 35, Tainionkoski, kaava 1098

Asemakaavamuutos koskee: Korttelit 2 ja 40

Tavoite:
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa korttelin 2 (Tainionkosken koulu) asemakaavaa siten, että asemakaava ei käyttötarkoitus- ja muilta kaavamerkinnöiltään tai -määräyksiltään ole kiinteistökehittämisen esteenä. Korttelia 40 on tavoitteena laajentaa sekä osoittaa sille kaavamuutoksessa rakennusalat ja rakennusoikeus siten, että yritysten toimintamahdollisuudet korttelissa säilyvät. Tavoitteena on myös sopeuttaa kaavalliset muutokset kaupunkikuvaan ja ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen.

Käsittelyvaiheet:

Vireilletulo

Kaavamuutos on kuulutettu vireille 17.2.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 18.2.2019 alkaen koko prosessin ajan kaupungin internetsivuilla www.imatra.fi sekä Imatran kaupungintalolla kaavoituksessa. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista tuli toimittaa viimeistään 19.3.2019 mennessä.

Asemakaavamuutoksen valmisteluvaihe
Asemakaavamuutos käynnistyi MITRA Imatran Rakennuttaja Oy:n aloitteesta (5/2018). Kaavamuutos tuli vireille 17.2.2019. Kaavamuutoksen valmistevaiheen aineisto (kaavaluonnos) oli nähtävillä 6.5. – 7.6.2019. Kaavamuutosluonnoksesta järjestettiin esittelytilaisuus 9.5.2019 (MRL 62 §, MRA 30 §).

Asemakaavan 1. muutosehdotus

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta laadittiin kaavaehdotus, jota kaupunkikehityslautakunta käsitteli kokouksessaan 2.10.2019 § 95 linkki pöytäkirjaan palauttaen kaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi. Uusi kaavamuutosehdotus käsiteltiin kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 22.10.2019 § 104 linkki pöytäkirjaan, jolloin lautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen yleisesti nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävillä 28.10. – 27.11.2019 välisen ajan. Kaupunginhallitus käsitteli 1. asemakaavaehdotusta kokouksessaan 16.12.2019 § 283 linkki pöytäkirjaan ja päätti palauttaa kaavaehdotuksen uudelleen valmisteluun.

Asemakaavan 2. muutosehdotus

Kaavaehdotus valmisteltiin uudelleen. Kaavamuutosalueeseen sisällytettiin kortteli 40 Asunto Oy Imatran Postilaatikon 30.10.2019 tekemän kaavamuutosaloitteen mukaisesti. Korttelia 40 laajennettiin koskemaan korttelien 2 ja 40 välinen lähivirkistysalue sekä osa korttelia 2. Korttelista 40 tuli tällöin korttelin 2 tontti 6. Korttelin rakennusalat ja rakennusoikeudet tarkistettiin. Kaupunkikehityslautakunta käsitteli 2. asemakaavanmuutosehdotusta kokouksessaan 21.1.2020 § 5 linkki pöytäkirjaan ja päätti asettaa sen yleisesti nähtäville.
 

Asemakaavan 2. muutosehdotus on ollut MRL 65 § mukaisesti yleisesti nähtävillä 3.2.–4.3.2020 välisen ajan. Ehdotusvaiheen nähtävilläoloa jatketaan ja 2. muutosehdotus selvitysaineistoineen pidetään yleisesti nähtävillä vielä 5.3. - 4.4.2020 välisen ajan kaupungin internet-sivuilla (www.imatra.fi ) sekä Imatran kaupungintalolla. Nähtävilläoloa jatketaan, jotta kuulutus muutosehdotuksen nähtävilläolosta tapahtuu hallintolain 62 a §:n mukaisesti. 

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on tehtävä kirjallisena ja kaupunginhallitukselle osoitettuna sekä jätettävä yhteystietoineen kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi  4.4.2020 klo 15.00 mennessä.

Palautelomake on saatavilla internetistä ja Imatran kaupungintalolta kaupunkisuunnittelusta.

Lisätietoja suunnitelmista:

kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula puh. 020 617 4460
etunimi.sukunimi@imatra.fi

kaavoitusinsinööri Timo Könönen puh. 020 617 4425
etunimi.sukunimi@imatra.fi