Kaupunginosa 12 Imatrankoski, kaava 1116

Kortteli 92 ja puistoalue

Torkkelinkatu 1 ja 3

Tavoite:
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia uudisrakentamisen mahdollisuuksia ja päivittää voimassa olevat asemakaavat korttelissa 92 (Lähteen talo, Piponiuksen talo) sekä viereisellä puistoalueella.

Asemakaavatyön yhteydessä tutkitaan uudisrakentamisen sovittamista kaupunkikuvaan ja historiallisesti kerrostuneeseen kaupunkirakenteeseen.

Käsittelyvaiheet:
Asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 2018 kaavoituskatsauksessa ja -ohjelmassa. Lähteen talon ja Piponiuksen talon asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 2016-2017 kaavoituskatsauksessa ja –ohjelmassa. Alue on ollut mukana Torkkelinkadun ympäristöä ja kerhokeskus Koskiksen aluetta koskevassa laaditussa asemakaavan muutoksessa nro 1082 vuosina 2018-2020, mutta kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan vain kerhotalo Koskiksen korttelin osalta kokouksessaan 15.6.2020 § 30 ja jätti kaavan muutoin hyväksymättä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 18.12.2020 alkaen koko prosessin ajan kaupungin internetsivuilla.

Asemakaavan muutosluonnoksen suunnitteluaineisto on pidetty yleisesti nähtävillä           1. – 30.3.2021 kaupungin internet-sivuilla sekä Imatran kaupungintalolla. Palautteet muutosluonnoksesta tuli jättää 30.3.2021 klo 15:00 mennessä.

Muutosluonnoksesta saadun palautteen pohjalta on laadittu asemakaavan muutosehdotus, joka pidetään yleisesti nähtävillä 19.5. – 18.6.2021 välisen ajan. Suunnitteluaineistot ovat nähtävillä kaupungin internet-sivuilla osoitteessa https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat/nähtävillä-olevat-kaavat sekä Imatran kaupungintalon ala-aulassa osoitteessa Virastokatu 2.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa 18.6.2021 klo 15 mennessä Imatran kaupungin kirjaamoon osoitteella: Imatran kaupunki, Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut, Kaavoitus, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse kirjaamo@imatra.fi. Palautelomake on saatavilla internetistä ja Imatran kaupungintalolta asiakaspalvelusta.

Koronavirustilanteesta johtuen kaavaehdotuksesta pidetään yleisötilaisuus etätilaisuutena Microsoft Teams-ohjelmalla. Teknisistä syistä johtuen kaavaesittely on siirretty torstaille 17.6. klo 17:00–18:00.


Lisätietoja suunnitelmista:

kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula puh. 020 617 4460

kaija.maunula@imatra.fi
 

kaavoitusinsinööri Timo Könönen puh. 020 617 4425

timo.kononen@imatra.fi