Kaupunginosat 32, Korvenkanta ja 38, Saimaanranta: Ratakaava 1013

Tavoite

Kaavasuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset rataverkon kehittämiselle ja kaksoisraiteen rakentamiselle. Samalla selvitetään korttelialueiden melunsuojaustarpeita, rataan rajoittuvan alueen käyttötarkoitus sekä sopivuutta muun muassa asumiseen. Osoitenumeroinnin selkeyttämiseksi katunimistöön tehdään muutoksia.  Uusi raide on suunniteltu sijoitettavaksi nykyisen raiteen pohjoispuolelle.

Käsittelyvaiheet

Kaavasuunnitelmia esiteltiin 15.4.2010 klo 17 - 20 Imatran kaupungintalolla valtuustosalissa ja kaupungintalon ala-aulassa ja 16.4.2010 klo 10 - 13 Imatran kaupungintalon ala-aulassa.

Kaksoisraiteen suunnittelu etenee ratasuunnitelmavaiheeseen vuoden 2016 aikana. Maankäytön tavoitteet radan varren alueilla ovat muuttuneet, joten kaavaluonnosta on tarkennettu ja
päivitettyä asemakaavan luonnosaineistoa on esitelty torstaina 21.4.2016 klo 13.00-17.00 Imatran kaupungintalo, 3. kerros, huone 316.

Asemakaava ja asemakaavan muutos 1013, kaavaprosessin keskeytys

Kaavahanke on päätetty keskeyttää kaupunkikehittämislautakunnan päätöksellä 17.4.2018 § 41.

Ratahankkeen rakentaminen ei edellytä rautatiealueen asemakaavatarkastelua, joten kaavahanketta ei ole tarkoituksenmukaista viedä eteenpäin suunnitellussa muodossa. Alueen maankäyttö ratkaistaan laajemmalta alueelta Imatran Yleiskaava 2040 laatimisen yhteydessä

1013 kaavakartta

1013 OAS

1013 poistuva kaava

1013 suunnittelun vaiheet

1013 kaksoisraiteen suunnitelmakartat

1013 kaksoisraiteen yleissuunnitelman selostus

Related topics