Kaupunginosat 10 Mansikkala ja 12 Imatrankoski, kaava 1083

Kaupunginosa 10, Mansikkala
Virkistys-, erityis- ja katualuetta. Kaupunginosan rajan muutos.

Kaupunginosa 12, Imatrankoski
Virkistysaluetta. Kaupunginosan rajan muutos.

Tavoite:
Asemakaavamuutoksen tavoiteena on mahdollistaa kaupunkirakenteen täydennysrakentaminen ja tarjota uusia pientalotontteja keskustojen läheisyydessä. Muutoksessa huomioidaan viherkäytävän jatkuvuus Vuokselta länteen ja edelleen pohjoiseen.

Käsittelyvaiheet:
Kaavamuutos on kuulutettu vireille 3.3.2016 kaavoituskatsauksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on pidetty nähtävillä 7.9.-9.10.2017, jolloin osallisilla on ollut mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtötiedoista ja suunnitellusta aikataulusta sekä lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta.

Kaavasuunnitelmia on esitelty 14.9.2017 Imatran kaupungintalo 2. krs huone 239-240.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan Imatran kaupungin internetsivuilla (www.imatra.fi).

Asemakaavan muutos 1083, kaavaprosessin keskeytys

Kaavahanke on päätetty keskeyttää kaupunkikehittämislautakunnan päätöksellä 26.6.2018 § 63.

Turvataan kouluille välttämättömän opetuskohteen säilyminen kävelyetäisyydellä oppilaitoksista.

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Asemakaavaluonnos
Asemakaavaselostus
Havainnekuvaluonnos
Poistuva kaava määräykset
Palautelomake
Martinpolku luontoselvitys
Paajalan kaavamuutosalueen meluraportti

Related topics