Kaupunginosat 31 Tuulikallio, 32 Korvenkanta ja 38 Saimaanranta: Ratakaava 1014

Tavoite

Kaavasuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset rataverkon kehittämiselle ja kaksoisraiteen rakentamiselle. Samalla selvitetään rataan rajoittuvien kortteleiden maankäytön mahdollisuudet. Uusi raide on suunniteltu sijoitettavaksi nykyisen raiteen pohjoispuolelle.

Käsittelyvaiheet

Kaavasuunnitelmia esiteltiin 15.4.2010 klo 17 - 20 Imatran kaupungintalolla valtuustosalissa ala-aulassa sekä 16.4.2010 klo 10 - 13 Imatran kaupungintalon ala-aulassa.

Kaksoisraiteen suunnittelu on edennyt ratasuunnitelmavaiheeseen vuoden 2016 aikana. Maankäytön tavoitteet radan varren alueilla ovat muuttuneet, joten kaavaluonnosta on tarkennettu ja
päivitettyä asemakaavan luonnosaineistoa on esitelty torstaina 21.4.2016 klo 13.00-17.00 Imatran kaupungintalo, 3. kerros, huone 316.

Saarankadun kortteleiden 1 ja 2 kiinteistöjen omistajille on järjestetty keskustelutilaisuus 6.2.2018 klo 16-17.30, jossa käytiin läpi alueen muuttuneet maankäytön tavoitteet.

Kaupunkikehittämislautakunta asetti kaavaehdotuksen nähtäville.
Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 7.5.-6.6.2018 Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1. kerros).

Muistutukset kaavaehdotusta vastaan on ollut tehtävä kirjallisena yhteystietoineen ja jätettävä kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi, 6.6.2018 klo 15.00 mennessä.

Kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta 13.8.2018  ja kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 20.8.2018.

Kaava on saanut lainvoiman 28.9.2018.

1014 kaavakartta

1014 OAS

1014 kaavaselostus

1014 poistuva kaava

1014 vuorovaikutusraportti

1014 lausunnot kaavaehdotuksesta

1014 kaksoisraiteen suunnitelmakartat

1014 kaksoisraiteen yleissuunnitelma selostus

Linkki ratasuunnitelmiin

Related topics