Kaupunginosat 12, Imatrankoski ja 14 Onnela, kaava 1087

Kaupunginosa 12, Imatrankoski
Kortteli 121 osa, vesi-, virkistys - suojelu ja katualuetta

Kaupunginosa 14, Onnela
Suojelualuetta

Asemakaavan muutoksella muodostuu:
Osa kortteliin 121,149 ja katualuetta
Sitova tonttijako kortteleihin 121 ja 149.

Tavoite
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien voimajohtolinjojen ja maisemapylväiden rakentaminen Imatrankosken koskiuoman länsirannalta Ivoniemen kautta Fortum Oyj:n voimalaitosalueelle sekä uuden sähköaseman rakentaminen voimajohtoportaaleineen nykyisen kytkinkentän eteläpuolelle. Suunnittelussa huomioidaan alueen sijainti keskellä valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä.

Käsittelyvaiheet:
Kaavamuutos on kuulutettu vireille 6.11.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä 6.11.-5.12.2017, jolloin osallisilla on ollut mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtötiedoista ja suunnitellusta aikataulusta sekä lausua mielipiteensä osallistumis- ja arvointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan Imatran kaupungin internet-sivuilla (www.imatra.fi).

Kaavaluonnoksen suunnitteluaineisto on ollut yleisesti nähtävillä 14.6.–16.7.2018 kaupungin internet-sivuilla (www.imatra.fi, hakusana esim. 1087) ja kaavoituksessa (kaupungintalo 2. kerros).

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 1.-31.10.2018 Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1. kerros).

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 10.12.2018.

Kaava on tullut voimaan 18.1.2019.