Kaupunginosat 10 Mansikkala, 30 Ritikankoski ja 31 Tuulikallio: Ratakaava 1015

Tavoite

Kaavasuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset rataverkon kehittämiselle ja kaksoisraiteen rakentamiselle. Samalla selvitetään korttelialueiden melunsuojaustarpeita ja alueiden sopivuutta mm. asumiseen. Uusi raide on suunniteltu sijoitettavaksi nykyisen raiteen pohjoispuolelle.

Käsittelyvaiheet

Kaavasuunnitelmia esitelltiin 15.4.2010 klo 17 - 20 Imatran kaupungintalolla valtuustosalissa ja ala-aulassa sekä 16.4.2010 klo 10 - 13 kaupungintalon ala-aulassa.

Kaksoisraiteen suunnittelu etenee ratasuunnitelmavaiheeseen vuoden 2016 aikana. Maankäytön tavoitteet radan varren alueilla ovat muuttuneet, joten kaavaluonnosta on tarkennettu ja päivitettyä asemakaavan luonnosaineistoa on esitelty torstaina 21.4.2016 klo 13.00-17.00 Imatran kaupungintalo, 3. kerros, huone 316.


Kaupunkikehittämislautakunta asetti kaavaehdotuksen nähtäville.
Kaavaehdotus on pidetty yleisesti nähtävillä 7.5.-6.6.2018 Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1. kerros).

Muistutukset kaavaehdotusta vastaan on ollut tehtävä kirjallisena yhteystietoineen ja jätettävä kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi, 6.6.2018 klo 15.00 mennessä.

Kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta 13.8.2018  ja kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 20.8.2018.

Kaava on saanut lainvoiman 28.9.2018.

1015 kaavakartta

1015 OAS

1015 kaavaselostus

1015 lausunnot kaavaehdotuksesta

1015 poistuva kaava

1015 vuorovaikutusraportti

1015 kaksoisraiteen suunnitelmakartat

1015 kaksoisraiteen yleissuunnitelman selostus

Linkki ratasuunnitelmiin

Related topics