Kaupunginosa 77, Kaukopää, kaava 1101

Kortteli 22 ja 33 sekä katu- ja lähivirkistysaluetta
Tavoite:
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa Kaukopään tehdasaluetta. Suunnittelulla mahdollistetaan öljy- ja lipeäsäiliöiden rakentaminen uuteen paikkaan.  

Käsittelyvaiheet:
Asemakaavan muutos on käynnistetty Stora Enso Oyj:n aloitteesta.  

Kaava on kuulutettu vireille 17.2.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville 17.2.2019. Palautteet OAS:stä tuli toimittaa viimeistään 19.3.2019. Asemakaavan luonnosaineisto on ollut yleisesti nähtävillä 14.3.-4.4.2019.  Hanketta on esitelty osallisille 21.3.2019.  
Kaavaehdotusta on käsitelty kaupunkikehityslautakunnassa 16.4.2019 Linkki pöytäkirjaan

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä kaupungin internet-sivuilla (www.imatra.fi, hakusana esim. 1101) ja Asiakaspalvelu Imatrassa (Virastokatu 2, kaupungintalo 1 .kerros) 23.4.-24.5.2019. 
Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 17.6.2019 Linkki pöytäkirjaan.
Kaupunginvaltuusto käsitteli kaavaehdotusta 17.6.2019 Linkki pöytäkirjaan.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. 

Pohjavesiselvitys on valmistunut 31.7.2019. Pohjavesiselvityksen riittävyydestä ja tuloksista on pyydetty lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta ja Imatran seudun ympäristötoimelta.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 12.8.2019. Linkki pöytäkirjaan
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 19.8.2019. Linkki pöytäkirjaan

Kaava tullut voimaan 27.9.2019.


Lisätietoja suunnitelmista:
kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen, puh. 020 617 4457
etunimi.sukunimi@imatra.fi
suunnittelija Julia Virkkala / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh 0400 862 592
julia.virkkala@fcg.fi