Kaupunginosa 73, Neitsytniemi, kaava 1103

Kaupunginosa 73, Neitsytniemi, kaava 1103

Kortteli 8, Neitsytniemenkuja 12, Neitsytniemen kartano

Tavoite:
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa korttelin 8 (Neitsytniemen kartano) sekä siihen liittyvän Vuoksen ranta-alueen asemakaavaa siten, että asemakaava mahdollistaa sekä matkailu- että siihen liittyvät majoitus-, asumis- ja virkistystoiminnot korttelin alueella. Tavoitteena on määritellä Neitsytniemen kartanorakennukselle ja piha-alueelle suojelu- ja kehittämismerkinnät. Tavoitteena on myös osoittaa rakennusala ja rakennusoikeus uusille majoitustiloille ja sauna-/kokousrakennukselle.

Tärkeänä tavoitteena asemakaavamuutoksessa on ottaa huomioon alueen kasvillisuus ja muut luontoarvot sekä alueelliset virkistysreitit.

Käsittelyvaiheet:
Asemakaavamuutos on käynnistynyt MITRA Imatran Rakennuttaja Oy:n aloitteesta (nro 3/19) ja muutos on kuulutettu vireille 10.11.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu 11.11.2019 maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtäville alkaen koko prosessin ajaksi kaupungin internetsivuille www.imatra.fi sekä Imatran kaupungintalolle, Virastokatu 2. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tuli toimittaa viimeistään 10.12.2019 mennessä.

Asemakaavan muutosluonnoksen suunnitteluaineisto on pidetty yleisesti nähtävillä 27.4. – 17.5.2020 kaupungin internet-sivuilla ja Imatran kaupungintalolla. Palautteet kaavaluonnoksesta tuli jättää 17.5.2020 mennessä. Muutosluonnoksesta järjestettiin etätilaisuus verkossa 6.5.2020.

Muutosluonnoksesta saadun palauteen pohjalta on laadittu asemakaavan muutosehdotus, joka pidetään yleisesti nähtävillä 23.11. – 23.12.2020 välisen ajan. Suunnitteluaineistot ovat nähtävillä kaupungin internet-sivuilla osoitteessa https://www.imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat/nähtävillä-olevat-kaavat  sekä Imatran kaupungintalon ala-aulassa osoitteessa Virastokatu 2.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa viimeistään 23.12.2020 klo 15:00 mennessä Imatran kaupungin kirjaamoon, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse kirjaamo@imatra.fi 

Palautelomake on saatavilla internetistä ja Imatran kaupungintalolta asiakaspalvelusta.

Koronavirustilanteesta johtuen kaavaehdotuksesta järjestetään etätilaisuus verkossa Microsoft Teams –etäsovelluksella 8.12.2020 klo 15-17.

Liittymislinkki ja ohjeet etätilaisuuteen löytyy internet-osoitteesta https://www.imatra.fi/kaavaesittelyt

Lisätietoja suunnitelmasta:

kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula puh. 020 617 4460

kaija.maunula@imatra.fi

kaavoitusinsinööri Timo Könönen puh. 020 617 4425

timo.kononen@imatra.fi