Kaupunginosa 70, Sienimäki ja kaupunginosa 50, Itä-Siitola, kaava 1080

Tavoite
Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa kaksoisraiteen rakentaminen laajentamalla rautatiealuetta.

Käsittelyvaiheet

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on ilmoitettu kuuluttamalla kaupungin ilmoituslehti Uutisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla 2.2.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä 2.2.–6.3.2017, jolloin osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtötiedoista ja suunnitellusta aikataulusta sekä lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan Imatran kaupungin Internetsivuilla (www.imatra.fi).

Imatran kaupungin kaupunkisuunnittelu on esitellyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 1080 kaavaluonnosta maanantaina 11.päivänä joulukuuta 2017 klo 13.00-17.00 Imatran kaupungintalo 2. kerros huone 239-240.

Kaupunkikehittämislautakunta asetti kaavaehdotuksen nähtäville.
Kaavaehdotus on pidetty yleisesti nähtävillä 7.5.-6.6.2018 Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1. kerros).

Muistutukset kaavaehdotusta vastaan on ollut tehtävä kirjallisena yhteystietoineen ja jätettävä kaupunginhallitukselle osoitettuna kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi, 6.6.2018 klo 15.00 mennessä.

Kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta 13.8.2018  ja kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 20.8.2018.

Kaava on saanut lainvoiman 28.9.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Asemakaavaselostus
Poistuva kaava määräykset
Palautelomake
Vuorovaikutusraportti
Rata ympäristökartta 2400_71_1922_50
Rata ympäristökartta 2400_71_1922_51
Ratasuunnitelma 2400_72_1885_50
Ratasuunnitelma 2400_72_1885_51
Sienimäen ylikulkusilta

Linkki ratasuunnitelmiin

 

Related topics