Kaupunginosa 12 Imatrankoski, kaava 1088

Tavoite

Asemakaavan muutoksen tavoitteena mahdollistaa toimivan kouluratkaisun toteuttaminen Imatran kolmannen koulukeskuksen alueelle.

Käsittelyvaiheet

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille kaavoituskatsauksen 2018 yhteydessä. Suunnittelukohteesta on laadittu osallistumis- ja arvointisuunnitelma, joka on pidetty maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 4.5.2018 alkaen Imatran kaupungintalolla, kaavoituksessa, sekä kaupungin internetsivuilla (www.imatra.fi) hakusana esim. 1088) koko kaavan laadinnan ajan.

Asemakaavan luonnosaineisto on pidetty yleisesti nähtävillä 30.7.-4.9.2018 , jolloin kaavaluonnoksesta on ollut mahdollisuus lausua mielipiteensä. Kaavaehdotus on pidetty yleisesti nähtävillä 8.11.-10.12.2018 Asiakaspalvelu Imatrassa (Virastokatu 2, kaupungintalo 1. kerros) ja kaupungin internet-sivuilla (www.imatra.fi, hakusana 1088).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 28.1.2019.

Kaava tullut voimaan 8.3.2019.

Lisätietoja suunnitelmista; 

Ulla Karjalainen
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
020 617 4457