Pysäköinti

Pysäköinti on maksutonta kaikilla kaupungin vastuulla olevilla pysäköintialueilla. Muutamilla keskeisillä paikoilla Imatrankoskella, Vuoksenniskalla ja keskusliikenneasemalla on voimassa kiekkopysäköinti.

Pysäköintiä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista valvovat pysäköinnintarkastaja ja poliisi.

Pysäköinninvalvonta

Pysäköintivirhemaksu Imatralla on 50 euroa ja se on maksettava kolmenkymmenen päivän kuluessa maksukehotuksen saamisesta. Maksun laiminlyönnistä määräaikana seuraa maksun korotus 64 euroon.

Jos maksukehotuksen saaja katsoo kehotuksen aiheettomaksi, on hänellä oikeus maksuajan kuluessa esittää oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle. Oikaisuvaatimus on aina tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei vapauta maksun suorittamisesta eikä pidennä maksuaikaa. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään, kaupunki palauttaa maksetun pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimuksessa ilmoitetulle saajalle.

Pysäköintivirhemaksusta ja sen määräämisestä on säädetty pysäköintivirhemaksusta annetussa laissa.

Tee oikaisuvaatimus sähköisesti

Tai tulosta lomake:

Liitteenä olevan oikaisuvaatimuslomakkeen voi tulostaa ja postittaa osoitteella Pysäköinninvalvonta, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai tuoda kaupungintalolle asiakaspalvelupisteeseen.

Valvontasopimukset

Pysäköinninvalvonta suorittaa myös yksityisten alueiden valvontaa kirjallisesti tehtävien sopimusten perusteella. Maksukehotusten antaminen yksityisalueella perustuu tieliikennelain 28. pykälän 2. momenttiin (621/2003). Lisätietoja valvontasopimusten tekemisestä voi tiedustella pysakoinninvalvonta@imatra.fi

Related topics