Katulupa ja sijoittamissopimus

Yleisten alueiden lupa

Lupakäsittely on suljettu 27.6-15.7.2022.

Imatran kaduilla ja puistoissa kaivamiseen, rakenteiden ja laitteiden sijoittamiseen ja liikenteen järjestelemiseen tarvitaan maanomistajan lupa.

Lupia haetaan sähköisesti Lupapisteen kautta:

www.lupapiste.fi

Sijoittamissopimus

Sijoittamissopimus tarvitaan aina, jos kaduille tai yleisille alueille sijoitetaan johtoja, laitteita, kaapeleita tai muita pysyviä rakenteita. Sijoittamissopimus tehdään hakijan ja kaupungin välillä. Sijoittamissopimuksen jälkeen haetaan aina katulupa töiden aloittamista.

Sopimuksen liitteeksi tarvittavaan

• kartta kohteesta
• suunnitelma kohteesta ja sijainnista

Tonttien vesi- ja viemäriliittymän rakentamiseen ei tarvita sijoittamissopimusta, vaan liittymislupa Imatran Vedeltä ja katulupa riittävät.

Sijoittamissopimus on maksuton.

Pysyvästi sijoitettava mainostaulu vaatii toimenpideluvan jota haetaan Lupapisteestä kohdasta
rakentamisen luvat --> mainoslupien hakeminen.

Katulupa

Katulupaa haetaan kaduilla tai muilla yleisillä alueilla tehtäviin töihin

• kaivutyöt
• kiinteistöjen rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi
• vesijohto-, viemäri-, sähkö-, puhelin- ja kaukolämpötyöt
• yleiselle alueelle pystytettävät rakennustelineet
• kadulta tapahtuvat nostot
• siirto- ja kuormalavojen säilyttäminen kadulla
• erikoiskuljetukset

• muu katualueen käyttöönotto

 

 

Katulupa haetaan 3 viikkoa ennen töiden aloittamista. Pysyvien rakenteiden sijoittamiseen tarvitaan sijoittamissopimus ennen katuluvan hakemista. Työt saa aloittaa, kun katulupa on käsitelty ja hyväksytty. Vuoto- yms. hätätöissä katulupaa on haettava viimeistään aloitusta seuraavana arkipäivänä.

Katulupahakemukseen on lisättävä seuraavat liitteet:

• kartta kohteesta
• suunnitelmakartta
• tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma
• työalueen kuvaus

Katulupa on maksullinen

Palveluhinnasto 1.1.2022

Hinnat sisältävät alv 24 %

Ajoneuvojen siirto ja hävittäminen

  • Auto/vene 175,00 €/kpl

Liikennealueiden katulupa- ja aluevuokramaksut

  • Katulupamaksu I-alue 154,00 €/kohde
  • Katulupamaksu II-alue 110,00 €/kohde

Aluevuokra €/viikko

  • alle 50 m2 104,16 €
  • 50–500 m2 208,32 €
  • 501-1000 m2 312,48 €
  • yli 1000 m2, jokaiselta alkavalta 1000 m2:ltä 208,32 €

 ylimääräinen valvontakäynti 500,00 €

Taksa-alueet

Luvan saajan on noudatettava lupaohjeita ja -ehtoja. Työn alkaessa on pyydettävä aloituskatselmus ja työn päättyessä loppukatselmus.

Katulupaohjeet ja ehdot 

Töiden valvonta:
Konsta Toikka

Mitra Imatran Rakennuttaja Oy

puh: 0407759342

konsta.toikka@mitra.fi

Tapahtumalupien maksut

Tapahtumalupamaksu 50,00 €/vuorokausi Tapahtumamaksu 50,00- 400,00 €/ vrk

• varsinaisten tapahtumapäivien ulkopuoliselta osalta peritään 50 %:n maksu.
Tapahtumiin liittyvät luvat

Inkerinaukion, Koskenpartaan ja Imatran torialueiden myynti-, mainos- sekä tapahtumaluvat myöntää Imatran kaupunkikeskusta ry.

 

Related topics