Olet täällä

1.3.2016 - 12:31
Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008) ja (354/2008) säätävät, että terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo yleisistä sekä pienistä yleisistä uimarannoista ennen kunkin uimakauden alkua ja toimitettava se Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vuosittain viimeistään 30.4
1.10.2015 - 8:33
Tornator Oyj hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa Imatran Immalanjärven kylässä tilalla Nikkoinniemi (153-404-12-92) toteutettaville hakkuille. Hakkuuala sijoittuu Nikkoinniemen ja Olkautinvuoren väliselle metsäalueelle. Suunniteltujen hakkuiden kokonaispinta-ala on 7.5 ha, josta 2.3 ha on uudistushakkuita ja 5.2 ha harvennushakkuita.

Sivut