Olet täällä

20.9.2017 - 12:47
Tarkastetut pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ovat kuntalain 140 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla, www.imatra.fi, jos ei salassapitosäännöksistä muuta johdu. Tämän lisäksi ne ovat nähtävillä Imatran kaupungin asiakaspalvelussa, Kaupungintalo, Virastokatu 2, ellei jäljempänä muuta ilmene.

Sivut