Olet täällä

6.9.2017 - 23:33

Kosken koulun päärakennusta koskevan tiedotustilaisuuden materiaali

kosken_koulu.jpg.jpg
Huoltajille suunnatun tiedotus- ja keskustelutilaisuuden materiaali 6.9.2017. Huoltajien kysymykset ja toiveet kirjattiin korjausten ja väistötilojen valmistelua varten.

Taustaa vuodenvaihde 2016-2017

 

Kosken koulun päärakennus on ollut sisäilmatyöryhmän seurannassa yksittäisten tilojen osalta.

12/2016 kolme henkilöstön jäsentä oli yhteydessä työterveyshuoltoon oireiden vuoksi.

Rakennuksessa otettujen pintanäytteiden perusteella havaittiin kivipölyä.

Ilmanlaatu poikkeaa aistinvaraisesti eri luokkatiloissa.

1/2017 kiinteistön osalta tuli yhteydenottoja useammalta taholta kiinteistöä heikentyneen sisäilman johdosta.

1.9.2016 lähtien yhteensä 5 yläkoulun työntekijää on ollut yhteydessä työterveyshuoltoon sisäilmaan liittyvien oireiden takia. Oppilaiden osalta ei ole ollut yhteydenottoja kouluterveydenhoitajaan.

 

Taustaa kevät 2017

 

Luokkien välillä havaittiin suuria eroja ilmanvaihdon tasapainossa. Mittausten yhteydessä suoritettiin ilmanvaihdon tasapainotus.

Keväällä 2017 saatujen tutkimustulosten perusteella epäpuhtaudet näyttivät tulevan sisätiloihin ilmanvaihdon kautta. Näytteistä löytyi ulkoilman mikrobeja. Ilmansuodattimet vaihdettiin tehokkaampiin.

Pintasivelynäytteissä tai kuitunäytteissä ei havaittu löydöksiä. Pölynäytteissä sen sijaan oli löydöksenä paljon ulkoilman pölyjä. Materiaalinäytteissä ei viitteitä rakenteista johtuvaan sisäilmahaittaan.

Lattiarakenteissa on havaittu erilaisia toteuttamistapoja. Luokan 306 lattiarakenneavauksissa on ollut viitteitä vaurioista.

Kiinteistön siivousta tehostettiin 2/2017 alkaen. Kiinteistö siivotaan joka päivä.

Ilmanvaihtoa parannettiin erillisillä tilakohtaisilla laitteilla.

Yhden oppilaan osalta on ollut yhteydenotto kouluterveydenhoitajaan.

 

Viimeisimmät tutkimukset

 

Keväällä 2017 koululla toteutettiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten organisoimana terveyden ja turvallisuuden tarkastuskäynti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Toukokuu 2017 suoritettiin olosuhdemittaukset. 

Rakenteiden kattava kuntotutkimus 6-7/2017: Sisä­ilmatalo Kärki Oy.

Syyskuun alussa saatu alustavat tiedot tutkimustuloksista. Tuloksissa ilmeni kosteus- ja mikrobivauriolöydöksiä eri puolilta kiinteistöä. Rakenteissa on epätiivisyyttä, minkä johdosta epäpuhdasta ilmaa pääsee kulkeutumaan sisätiloihin.

 

Sisäilmatyöryhmän suositus

 

Alustavien tulosten perusteella edellytetään mittavia korjaustoimenpiteitä, jotta kiinteistöä voitaisiin käyttää vuosia eteenpäin.

Sisäilmatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan 4.9.

Imatran kaupungin sisäilmaongelmien toimenpideohjeen mukaisesti sisäilmatyöryhmä on suosittanut etupainotteisesti koulutoiminnan siirtämistä väistöön seuraavan lukuvuoden alusta lähtien.

Asiantuntijoiden, Sisäilmatalo Kärki Oy, näkemysten mukaan koulussa voidaan jatkaa turvallisesti työskentelyä väistöön asti asiantuntijoiden esittämien korjaustoimenpiteiden avulla.

 

Koulussa tehtävät välittömät korjaustoimenpiteet

 

Ilmanvaihdon ylipaineistaminen.

Tiivistystoimenpiteitä tilakohtaisesti.

Radikaalit siivoustoimenpiteet -> irtaimistokuorman vähentäminen.

Ilmanpuhdistimia luokkiin.

Seurataan tarkoin henkilöstön ja lasten kokemuksia.

 

Miten väistö toteutetaan?

 

Päätöstä väistökohteesta ei ole vielä tehty.

Imatralla linjatun toimintamallin mukaisesti ensin on selvitetty mahdollisuutta sijoittaa oppilaat hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden käytössä oleviin nykyisiin tiloihin. Kosken koulurakennuksen oppilasmäärä ja muiden kiinteistöjen kunto huomioiden tämä vaikuttaa epätodennäköiseltä.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 11.9.

 

Voiko koulurakennuksen mitään osia käyttää väistön aikana? Miten ruokailu järjestetään? Entä sali ja yksittäiset aineluokat?

 

Tässä vaiheessa ei vielä ole tarkkaa tietoa väistön toteuttamisesta. Väistön toteuttamisen ensimmäinen käsittely on kaupunginhallituksen kokouksessa 11.9.

 

Miten Itä-Suomen koulun väistö järjestetään?

 

Itä-Suomen koulu on Imatran kaupungin vuokralaisena Kosken koulun tiloissa.

Kaupunki järjestää myös Itä-Suomen koululle turvalliset ja terveet väistötilat.

Itä-Suomen koulu ja Kosken koulukeskus ovat tärkeät yhteistyökumppanit, ja väistöratkaisuilla pyritään tukemaan yhteistyön jatkumista ja vahvistumista.

 

Tiedottaminen väistösuunnittelun etenemisestä

 

Väistön suunnittelun koordinoinnista vastaa Arto Sikiö, joka tuntee Kosken ja Itä-Suomen koulun toiminnan entuudestaan.

Tiedotusvastuu sisäilmaan liittyvissä asioissa sisäilmatyöryhmän sihteerillä Arja Kujalalla, arja.kujala@imatra.fi, koulun toiminnallisissa asioissa rehtoreilla.

Tiedotetaan Wilman kautta, vanhempainilloissa sekä medialle.

Tutkimustulokset ja välittömät toimenpiteet: tekninen isännöitsijä Jyri Honkasalo, jyri.honkasalo@imatran-yh.fi

 

Uusimmat