Olet täällä

11.9.2017 - 10:06

Asukkaiden liikkumista ja tyytyväisyyttä liikenneolosuhteisiin selvitetään

Liikennettä Tainionkoskentiellä
Imatran kaupunki kerää tietoa kaupunkilaisten liikkumistottumuksista sekä tyytyväisyydestä liikenneolosuhteisiin. Kyselytutkimuksen toteuttaa Imatran kaupunki ja Sito Oy.

Tieto liikkumisesta ja palaute liikenneolosuhteista tärkeitä

Kyselyllä selvitetään imatralaisten liikkumista ja sen taustoja. Tutkimus keskittyy omalla asuinseudulla tehtäviin arkipäivän matkoihin. Lisäksi kysely tarjoaa mahdollisuuden antaa palautetta liikenneolosuhteista liikuttaessa kävellen, pyörällä, joukkoliikenteellä tai henkilöautolla.

On erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni osallistuu tutkimukseen, jotta sekä liikkumisesta että tyytyväisyydestä liikennemahdollisuuksiin ja ‐olosuhteisiin saadaan kattava kuva erilaisten liikkujien näkökulmasta. Myös niiltä vastaajilta, jotka liikkuvat vähän, toivotaan vastauksia kyselyyn.

4 000 imatralaista saa kyselyn postitse

- Postikyselyn saa elo- ja syyskuun aikana 4 000 imatralaista. Parhaillaan on  menossa kolmas ja viimeinen postitusviikko. Tämän jälkeen alkaa muistutuskierros niille jotka eivät ole vastanneet. Vastauksia on jo tullut mukavasti, mutta jokainen vastaus on meille todella tärkeä, kertoo vt. kaupungininsinööri Päivi Pekkanen.

Kyselyyn voi halutessaan vastata myös internetissä postitse tulevan ohjeistuksen perusteella. Tutkimukseen osallistujat on valittu sattumanvaraisesti väestötietojärjestelmästä siten, että otoksessa on yhtä suuri osuus eri-ikäisiä asukkaita kuin kunnassa on.  Tutkimus koskee 15 vuotta täyttäneitä asukkaita.

Tulokset käsitellään keskiarvoja sisältävinä taulukkoina ja kaavioina, joten kenenkään yksittäisen henkilön vastauksia ei tuloksista voi päätellä.

Tulokset moninaiseen käyttöön

Tutkimuksen tuloksia käytetään seuraavat vuodet monipuolisesti Imatran liikennesuunnittelussa ja liikenneolosuhteiden kehitystyössä. Tietoja nyödynnetään muun muassa kestävän liikkumisen onnistumissuunnitelmassa, jota kaupunki parhaillaan laatii. Lue asukaslehden juttu kestävän liikkumisen onnistumissuunnitelmasta.

Lisätiedot:

Imatran kaupunki: vt. kaupungininsinööri Päivi Pekkanen, puh.  020 617 4418

Sito Oy: osastopäällikkö Kati Kiiskilä, puh. 020 747 6696

Uusimmat